Hơn 1 triệu website bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật trong plugin Starter Templates

Vào ngày 4 tháng 10 năm 2021, nhóm Wordfence Threat Intelligence đã thông báo về lỗ hổng bảo mật trên plugin Starter Templates, được cài đặt trên hơn 1 triệu trang web WordPress. Tên...