Tutorial #4: Những thách thức và giải pháp trong kiểm thử thiết bị di động

Giới thiệu chung Điện thoại di động đang có một bước tiến bùng nổ rõ rệt. Đặc biệt điện thoại thông minh đang nhanh chóng trở thành phương thức tương tác chính giữa người...