Cách đơn giản thiết kế giao diện Ribbon cho ứng dụng WinForms

Giới thiệu Hình bên là giao diện sử dụng thanh Toolbar dạng Ribbon. Ribbon là một control đồ hoạ trên Form, cho phép đặt các nút trên thanh Toolbar và các Tabs. Cấu trúc...