Sách hay về Công nghệ phần mềm – Software Engineering

Giới thiệu quyển sách kinh điển về Công nghệ phần mềm – Software Engineering của Ian Sommerville xuất bản lần thứ 10 năm 2016