Khắc phục lỗi khi mở file Excel nhưng chỉ hiện lên màn hình trống

Trong bài viết này timoday.edu.vn sẽ hướng dẫn cách xử lý lỗi khi kích vào tệp Excel nhưng chỉ hiển thị trang Excel trống mà không có nội dung của file excel.