Bài 31: Thanh điều hướng ngang trong CSS

Thanh điều hướng ngang Có hai cách để tạo thanh điều hướng ngang. Sử dụng danh sách inline hoặc floating. Danh sách inline Một cách để xây dựng thanh điều hướng ngang là xác...