Bài 9: Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Khi soạn thảo văn bản đôi khi chúng ta cần phải thể hiện văn bản theo một cách nào đó để người đọc dễ hiểu hơn, dễ hình dung hơn ví dụ như làm chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, chữ viết thấp xuống hoặc chữ viết cao lên trong văn bản, v.v. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu các thẻ định dạng văn bản trong HTML để bạn làm được những việc như vậy.