Được đánh dấu: theme

0

Cách tạo một theme đơn giản cho ứng dụng WordPress!

WordPress là một trong các ứng dụng quản trị nội dung phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. WordPress cho phép người sử dụng có thể xây dựng các theme hay giao diện riêng hoặc các plugin hay các chức năng bổ xung cho các Website. Bài này sẽ giới thiệu cách tạo một theme đơn giản cho WordPress.