Cách copy dữ liệu từ MacOS sang ổ cứng có định dạng NTFS

Một số phần mềm hỗ trợ cho phép copy từ MacOS tới ổ cứng NTFS Phần mềm Paragon NTFS, mất phí, https://www.paragon-software.com Phần mềm Texura NTFS, mất phí, https://www.tuxera.com Phần mềm Mounty, miễn phí,...