Phân tích DeadLock trong cơ sở dữ liệu và cách phòng tránh

1. Nguyên lý consistency của relational database – SQL Server SQL Server nói riêng và các database quan hệ nói chung là dạng database có độ nhất quán dữ liệu cao nhất. Dữ liệu...