0
1 Bình luận

Thưa thầy, project hôm tước em tạo vẫn chạy được nhưng nay em mở lại thì báo lỗi này. Lỗi này khắc phục như thế nào ạ. Em dùng visual 2013

Phan Tiến đã bình luận

Em nói thế thì mình cũng bó tay. Bạn phải mô tả lỗi như thế nào? Hoặc chụp ảnh lỗi của bạn rồi gửi link thì mình mới biết dc chứ.