Cách giải quyết đơn giản nhất với lỗi “The selected disk is of the GPT partition style”!

Khi cài đặt các dòng máy tính mới hiện nay đôi khi bạn gặp lỗi “The selected disk is of the GPT partition style”, mặc dù bạn dùng các đĩa cài hoặc bộ cài từ USB chuẩn. Sau thời gian tìm hiểu tôi đã tìm được giải pháp để khắc phục và gửi cho các bạn tham khảo.