Sửa lỗi “We’re sorry — We’ve run into an issue” khi đăng nhập vào MS Teams

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi “We’re sorry — We’ve run into an issue” khi đăng nhập MS Teams. Đây là lỗi liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu tạm của MS Teams trên hệ điều hành Windows.