Được đánh dấu: tag

Khoá học về HTML 1

Bài 10: Trích dẫn trong HTML

Trên trang web của chúng ta đôi khi phải lấy dữ liệu từ một nguồn khác như trênmột trang web khác hoặc từ một tài liệu, tác giả khác. Theo quy định khi chúng ta lấy dữ liệu từ một nguồn khác thì chúng ta phải thực hiện trích dẫn. Bài học này chúng ta sẽ học cách trích dẫn ngắn (trên một dòng) , trích dẫn dài (trên nhiều dòng). Ngoài ra ta còn tìm hiểu thêm các thẻ trích dẫn địa chỉ, tên tác phẩm, từ viết tắt, địa chỉ, v.v.

Khoá học về HTML 1

Bài 7: Các thẻ đoạn văn trong HTML

Thẻ đoạn văn giúp trình duyệt xác định được đoạn văn bản trong trang HTML. Trong bài này chúng ta sẽ giới thiệu cách sử dụng, các điểm lưu ý khi sử dụng các thẻ đoạn văn.

EnglishVietnamese