Nhu cầu ngành nghề Công nghệ thông tin

Các bạn học công nghệ thông tin hoặc chuẩn bị chọn ngành này thường lo lắng không biết học ngành này có kiếm được việc làm không? Thu nhập có xứng đáng không? Và...