Nhu cầu ngành nghề Công nghệ thông tin

Các bạn học công nghệ thông tin hoặc chuẩn bị chọn ngành này thường lo lắng không biết học ngành này có kiếm được việc làm không? Thu nhập có xứng đáng không? Và nhiều bạn sợ lập trình, sợ áp lực về đầu óc, sợ tiếng Anh… Thời gian qua một số website có một số bình luận của các bạn sinh viên học CNTT ra trường không xin được việc và nói là ngành này giờ thất nghiệp nhiều. TimODay xin giới thiệu phóng sự điều tra về Nhu cầu công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để các bạn chuẩn bị trước hành trang trước khi ra trường cho tốt.


Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 04/11/2021

    […] Xem thêm về nhu cầu ngành nghề công nghệ thông tin. […]

Trả lời

EnglishVietnamese