Cách nén ảnh trong PowerPoint 2010, 2013 và 2016

Giới thiệu Để giảm dung lượng lưu trữ trên đĩa, bạn có thể giảm kích thước của file. Đặc biệt là trường hợp bạn cần đính kèm file này trong Email hoặc muốn chia...