Tối ưu hệ điều hành Windows để chạy nhanh hơn

Đây là một số thủ thuật tăng tốc hệ điều hành Windows để chạy nhanh hơn (Áp dụng cho các hệ điều hành từ Windows XP, Windows 7, Windows 10, v.v). Xem Video hướng...