Được đánh dấu: trắc nghiệm

1

Trắc nghiệm tin học đại cương

Đây là các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn ôn tập kiến thức căn bản về tin học như biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc máy tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, v.v.

EnglishVietnamese