Trắc nghiệm tin học đại cương

Bài thi trắc nghiệm

Bài trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi và không giới hạn về thời gian.
Đây là bài trắc nghiệm giúp các bạn ôn tập tốt kiến thức căn bản về tin học, bài thi sẽ không hiển thị chi tiết phương án đúng trong mỗi câu hỏi. Câu nào bạn không chắc chắn phương án trả lời hãy tìm trên internet thông qua công cụ tìm kiếm google hoặc xem lại giáo trình tin học đại cương.

Các thức tính điểm

Mỗi câu bạn trả lời đúng sẽ được 1 điểm. Kết thúc bài kiểm tra tổng điểm sẽ hiển thị cho bạn.

Trắc nghiệm tin đại cương

Chương trình thi trắc nghiệm trên hệ thống Tìm ở đây, những câu hỏi giúp bạn kiểm tra kiến thức của mình. Chúc các bạn thành công!


Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

Trả lời

EnglishVietnamese