Mạng xã hội và cách khai thác mạng xã hội

Giới thiệu Sự phổ biến của các trang web như YouTube.com, Wikipedia.org, Blogspot.com, v.v, và nhất là sự bùng nổ toàn cầu của mạng xã hội như FaceBook.com, Twitter.com, LinkedIn.com, v.v, mà tất cả...