Tool import lịch đào tạo VNUA tới Google Calendar

Giới thiệu Giảng viên/Sinh viên học viện Nông nghiệp Việt Nam thường xuyên phải vào trang đào tạo để kiểm tra lịch học, thực hành của mình. Nhiều người còn chụp ảnh để lưu...