Tool import lịch đào tạo VNUA tới Google Calendar

Giới thiệu

Giảng viên/Sinh viên học viện Nông nghiệp Việt Nam thường xuyên phải vào trang đào tạo để kiểm tra lịch học, thực hành của mình. Nhiều người còn chụp ảnh để lưu vào máy tính. Với những vấn đề bất cập như phải kiểm tra hàng ngày, và giảng viên/sinh viên có thể quên lịch vì không có công cụ nhắc nhở. Việc hiện nay hầu hết người sử dụng tài khoản gmail và để tận dụng bộ phần mềm do google cung cấp trong đó có Google Calendar (ứng dụng chạy trên web hoặc ứng dụng chạy trên di động), chúng tôi nghĩ ra giải pháp để lấy lịch trên trang đào tạo (https://daotao.vnua.edu.vn) đồng bộ với lịch của Google Calendar, giúp người sử dụng có thể quản lý lịch của mình một cách hiệu quả hơn.

Cách 1: Sử dụng Macro trên Excel

Đây là công cụ được tôi viết bằng Macro trên Excel để thực hiện chuyển đổi thời khoá biểu của sinh viên hoặc giáo viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành dữ liệu thích hợp để Import vào Google Calendar để người sử dụng có thể quản lý lịch cá nhân một cách hiệu quả hơn.

Xem Video hướng dẫn

Tải công cụ ở đây

Công cụ chuyển đổi thời khoá biểu để Import tới Google Calendar

Chú ý

Nên tạo lịch riên cho từng kỳ, trong kỳ nếu có cập nhật thời khoá biểu thì chỉ cần xoá lịch cả kỳ đó đi rồi cập nhật lại lịch mới

Tạo lịch từng kỳ trong Google Calendar


Cách 2: Sử dụng công cụ STCalendar

Đây là công cụ do nhóm ST – Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT VNUA phát triển. Xem video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng:

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese