0
0 Bình luận

Dưới đây là cơ số các bài talks mà mình thấy hấp dẫn về C++. mình chủ yếu lấy từ CppCon, được tổ chức hẳng năm với sự quy tụ của các siêu sao trong C++. Một số nhân vật nổi tiếng mà chất lượng những bài talk của họ thuộc hàng khủng bao gồm:
Một số diễn giả nổi tiếng
Andrei Alexandrescu: Andrei thì quá là nổi tiếng rồi. Những bài talks của ổng về optimization và algorithms khá là nổi bật và hài hước. Thư viện Folly được Facebook sử dụng để build cả website Facebook cũng cho ông thiết kế và implement, trong đó có 1 trick về Small String Optimization khá là hay.
Sheer Folly: Giới thiệu thư viện Folly [Không hiểu sao Facebook không upload những talks này trên Youtube].
The Most Average Function There Is: Làm sao để viết hàm tính Average một cách hiệu quả. Các bài talks về thuật toán thường đuwọc Andrei sử dụng dlang.
Chandler Carruth: Chandler chuyên nói về Program Optimizer và các kỹ thuật liên quan đến micro-optimization:
Efficiency with Algorithms, Performance with Data Structures.
CppCon2020 (cái này hơi muộn một xíu 😅😅😅)
Năm ngoái CppCon 2020 được tổ chức online. có loạt series “Back to Basics” khá hấp dẫn nói về các khái niệm, kỹ thuật cơ bản trong C++ và thiết kế hướng đối tượng. Dưới đây là một số videos mình thấy khá hay:

Loạt bài về Templates và Metaprogramming:
Templates [https://www.youtube.com/watch?v=VNJ4wiuxJM4,part1], [https://www.youtube.com/watch?v=0dtjDTEE0hQ,Part 2]

Template Metaprogramming: Type Traits [https://www.youtube.com/watch?v=tiAVWcjIF6o,Part 1], [https://www.youtube.com/watch?v=dLZcocFOb5Q,Part 2].
Exploration of C++20 Meta Programming [https://www.youtube.com/watch?v=dIPVM82EhE8].
Class Layout.(https://www.youtube.com/watch?v=SShSV_iV1Ko)
Các tính năng mới trong C++20: C++20 đã được thông qua và là một trong những phiên bản quan trọng đối với C++: những tính năng hoàn toàn mới được đưa vào (concepts, module, …).(https://www.youtube.com/watch?v=FRkJCvHWdwQ)

Lê Mạnh đã sửa câu hỏi 27/08/2021