0
0 Bình luận

Đây là một câu hỏi đặt ra ở trên trang quora.
Nó có một số tính năng mới hơn được tích hợp sẵn: async / await, LINQ và Entity Framework. ASP.NET /Open Source Web Framework .NET là rất tốt cho phát triển nhanh và dễ dàng.

Tất cả những thứ đó có sẵn trong Java hoặc gần tương đương. Nhưng C # đã làm việc đó tốt hơn Java.

Tôi vẫn rất vui khi sử dụng Java. Trong thực tế, sự khác biệt về ngôn ngữ là không đáng kể.

Chúng tôi quyết định dựa trên ngăn xếp công nghệ mà khách hàng muốn vận hành: Microsoft / Azure hoặc AWS / Java.

Đó là hai lựa chọn phổ biến nhất trong số nhiều lựa chọn ngoài kia – đối với chúng tôi
Bạn có ý kiến gì không?

Tim O Day Đã đặt câu hỏi 27/01/2020