0
0 Bình luận

Có bờ rồ nào có thể giúp m đoạn code phát hiện xung sườn lên của 1 bit được ko ạ. Kiểu khi bit đó từ 0 lên 1 thì thực hiện 1 câu lệnh lưu vào sql xong khi nào bit đó từ 1 về 0 thì mới thực hiện 1 câu lênh lưu vào sql tiếp theo. M cảm ơn ạ !

tranhai Đã đặt câu hỏi 10/08/2023