Bài 46: Cache cho ứng dụng web trong HTML5

Bộ nhớ cache chức năng cơ bản là giúp tăng tốc độ truy cập website ở những lần truy cập sau đó. Với bộ nhớ cache cho ứng dụng (Application Cache), thật dễ dàng...