Được đánh dấu: funny

funny, hài 0

Hình ảnh hài hước

Những hình ảnh vui và hài hước Đội báo chống gian lận trong thi cử Không chạy được thì đi, không đi được thì bò, không bò được thì ngồi một chỗ 🙂 Ngày...

funny, hài 0

Khi nam IT kết hôn với nữ IT

Em ứ lấy chồng IT đâu! PC với Net ở trong đầu, Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc Giật mình tỉnh dậy: “Nối mạng mau?” Xem cách tán gái của dân IT

EnglishVietnamese