Tác giả: Trịnh Hồng

Khoá học về HTML 0

Bài 9: Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Khi soạn thảo văn bản đôi khi chúng ta cần phải thể hiện văn bản theo một cách nào đó để người đọc dễ hiểu hơn, dễ hình dung hơn ví dụ như làm chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, chữ viết thấp xuống hoặc chữ viết cao lên trong văn bản, v.v. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu các thẻ định dạng văn bản trong HTML để bạn làm được những việc như vậy.

Khoá học về HTML 1

Bài 8: HTML Styles

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách gắn định kiểu (style) vào cho các phần tử HTML. Chúng ta sẽ chạy thử các thẻ định kiểu thông dụng như định kiểu cho màu nền, màu chữ, font chữ cho văn bản, kích cỡ font chữ, căn lề cho văn bản, v.v.

Khoá học về HTML 1

Bài 7: Các thẻ đoạn văn trong HTML

Thẻ đoạn văn giúp trình duyệt xác định được đoạn văn bản trong trang HTML. Trong bài này chúng ta sẽ giới thiệu cách sử dụng, các điểm lưu ý khi sử dụng các thẻ đoạn văn.

Khoá học về HTML 1

Bài 6: Các thẻ tiêu đề trong HTML

Bài viết cung cấp cho chúng ta biết thêm các thẻ tiêu đề trong HTML và tầm quan trong của nó. Đồng thời cho người đọc biết thêm mẹo nhỏ trong HTML đó là cách xem mã nguồn của một trang web.

Khoá học về HTML 1

Bài 5: Các thuộc tính HTML

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen với các thuộc tính cơ bản của các phần tử HTML như thuộc tính ngôn ngữ, thuộc tính title, alt, width, height, src, href, v.v. Chúng ta sẽ phân một số trường hợp nào thì nên sử dụng, trường hợp nào thì không nên.

EnglishVietnamese