Bài 6: Các thẻ tiêu đề trong HTML

Tiêu đề HTML


Các tiêu đề là rất quan trọng trong các tài liệu HTML.


Các thẻ tiêu đề HTML

Các tiêu đề được xác định bởi cặp thẻ  <h1> đến <h6> .

<h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất. <h6> Xác định tiêu đề ít quan trọng hơn.

Ví dụ

<h1>Đây là tiêu đề 1</h1>
<h2>Đây là tiêu đề 2</h2>
<h3>Đây là tiêu đề 3</h3>

Chú ý: Các trình duyệt sẽ tự động bổ sung thêm một số dòng trắng trước và sau mỗi tiêu đề.


Các thẻ tiêu đề là rất quan trọng

HTML chỉ sử dụng các thẻ tiêu đề duy nhất từ  <h1> đến <h6> làm tiêu đề. Không sử dụng các thẻ tiêu đề này để bôi đậm đoạn  hoặc cho chữ lớn hơn.

Công cụ tìm kiếm sử dụng các thẻ tiêu đề để đánh dấu cấu trúc và nội dung của các trang web.

Người sử dụng lướt qua các trang web của bạn nhờ các tiêu đề của nó. Một điều rất quan trọng là sử dụng các tiêu đề để hiển thị cấu trúc của tài liệu.

Thẻ <h1> nên sử dụng các tiêu đề chính quan trọng, tiếp theo  là  tiêu đề thẻ <h2>, thẻ  <h3> thì ít quan trọng hơn, và tiếp tục cho đến hết.


Dòng kẻ ngang trong HTML

Thẻ  <hr> tạo ra một dòng kẻ ngang trong một trang của HTML

Phần tử <hr> có thể được sử dụng để phân đoạn nội dung:

Ví dụ

<p>Đây là một đoạn văn.</p>
<hr>
<p>Đây là một đoạn văn.</p>
<hr>
<p>Đây là một đoạn văn.</p>

Phần tử <head> HTML

Phần tử <head> không có ảnh hưởng đến các tiêu đề của HTML

Phần tử  <head> chứa dữ liệu meta. Dữ liệu meta không được hiển thị

Phần tử <head> là một địa chỉ đặt  giữa của cặp thẻ  <html>và thẻ <body>:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>My First HTML</title>
<meta charset=“UTF-8”>
</head>

<body>
.
.
.

lamp Siêu dữ liệu (meta data) có nghĩa là dạng dữ liệu miêu tả dữ liệu. Dữ liệu Meta HTML là dữ liệu mô tả về tài liệu HTML.

Phần tử  <title>

Phần tử  <title> HTML là một siêu dữ liệu. Nó xác định tiêu đề cho tài liệu HTML

Tiêu đề không được hiển thị trong tài liệu nhưng nó được hiển thị trên thanh tiêu đề của sổ trình duyệt.


Phần tử <meta>

Phần tử <meta> cũng là một siêu dữ liệu.

Nó có thể sử dụng để xác định bộ kí tự và các thông tin khác nhau về tài liệu HTML.


Một vài phần tử  Meta

Trong các bài viết về các kiểu HTML bạn biết thêm về một số phần tử ;eta:

Phần tử <style> được sử dụng để nhúng các style sheet nằm trong tài liệu HTML.

Phần tử  <link>  được sử dụng để nhúng tệp style sheet từ bên ngoài tài liệu HTML.


Mẹo trong HTML – Làm thế nào để xem mã nguồn của HTML

Bạn có hay đã bao giờ nhìn thấy một trang web và thắc mắc “Thật lạ! tại sao họ làm được điều đó?”

Để tìm hiểu, kích chuột phải vào trang và chọn   “View Page Source” (trong Chrome) hoặc “View Source” (trong IE), hoặc  tương tự trong các trình duyệt khác. Nó sẽ mở ra một của sổ mới chứa đoạn mã HTML của trang web đó.


Tham khảo các thẻ của HTML

Trong trang web này sẽ cung cấp các thông tin về các thẻ và các thuộc tính của chúng.

Bạn sẽ được tìm hiểu thêm về các thẻ của HTML và thuộc tính của chúng trong các bài viết tiếp theo của khóa học này.

Thẻ Mô tả
<html> Định nghĩa một tài liệu HTML
<body> Xác định nội dung của tài liệu
<head> Xác định các phần tử đầu vào của tài liệu
<h1> tới <h6> Xác định tiêu đề của HTML
<hr> Xác định dòng kẻ ngang

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 19/07/2016

    […] <h1> to <h6> […]

Trả lời

EnglishVietnamese