Bài 2: Các trình soạn thảo HTML


Soạn HTML sử dụng Notepad hoặc TextEdit

HTML có thể được sử dụng các trình soạn thảo chuyên nghiệp như:

  • Microsoft WebMatrix
  • Sublime Text

Tuy nhiên để nhớ các thẻ HTML chúng tôi khuyên nên sử dụng trình soạn thảo như  Notepad (của Windows) hoặc TextEdit (của Mac).

Chúng tôi tin rằng sử dụng những trình soạn thảo văn bản đơn giản là cách tốt để học HTML.

Theo 4 bước bên dưới để tạo trang web sử dụng chương trình Notepad trên Windows.


Bước 1: Mở Notepad

Để mở chương trrinhf Notepad trên Windows 7 hoặc các phiên bản cũ hơn:

Kích Start (Góc bên trái phía dưới trên màn hình của bạn). Kích All Programs. Kích Accessories. rồi kích Notepad.

Để mở Notepad trên Windows 8 hoặc phiên bản mới hơn:

Kích vào Start Screen (Biểu tượng cửa sổ tại góc dưới bên trái màn hình) đánh vào Notepad.


Bưới 2: Soạn thảo mã HTML

Viết hoặc copy một vài dòng  mã HTML vào Notepad.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><h1>My First Heading</h1><p>My first paragraph.</p></body>
</html>

Notepad


Bước 3: Lưu trang HTML

Lưu file vào máy tính của bạn.

Chọn trên menu File > Save as  trong menu của Notepad.

Đặt tên file là “index.html” hoặc bất kỳ tên nào với đuôi là html hoặc htm.

Nên chọn encoding là UTF-8, đây là chuẩn dùng cho mã hoá các ký tự trên toàn thế giới.

Encoding là ANSI chỉ dùng cho các ký tự của US và Tây Âu.

View in Browser

Note Bạn có thể sử dụng đuôi .htm hoặc .html. Không có sự khác nhau, nó phụ thuộc vào bạn.

Bước 4: Hiện thị trang HTML Page trên trình duyệt của bạn

Mở file HTML vừa lưu ở bước trước bằng một trình duyệt mà bạn yêu thích. Kết quả sẽ được nhìn giống như sau:

View in Browser

Note Để mở một file bằng một trình duyệt, bạn có thể double kích trên file hoặc kích chuột phải và chọn Open With.

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese