0
0 Bình luận

Mình làm báo cáo trong c# để chèn Dataset vào báo cáo nhưng báo lỗi: unalble to add dataconnection
Counld not load file of assembly “Microsoft.Sqlserver.Managenament.Sdk.Sfc version 11.0.0.0
Trong form mình làm kết nối thì ok hết
chỉ riêng phần report để load dataset thì mình bị lỗi báo như vậy
Rất mong thầy giúp em xử lý lỗi này
P/s: SQL server: 2014, Visual Studio 2013

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 28/10/2022