0

Cho mình hỏi chút, câu lệnh này của mình:
picAnh.Image = Image.FromFile(txtAnh.Text);
dùng để truyền dữ liệu ảnh vào database với txtAnh.Text là ô chứa đường dẫn
Gặp lỗi C#: the path is not of a legal form.
vậy lỗi này giải quyết như nào vậy ?

p/s: Mình đang làm theo giống hệt bài chương trình quản lý bán hàng C# phần dgvHang_Click form Hàng Hóa

Xây dựng chương trình quản lý bán hàng bằng C#


Mình làm theo hướng dẫn, không thấy clip hướng dẫn bị lỗi mà mình lại gặp lỗi này.
Mình sử dụng MySQL + Visual Studio.

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 19/09/2020
Phan Tiến đã bình luận

Của bạn bị lỗi vì đường dẫn đến ảnh nó không tìm thấy. Bạn kiểm tra thử xem đường dẫn đến ảnh có đúng không