0
0 Bình luận


xin chào admin và các bạn
mình có 1 datagridview như hình, giờ thay vì thêm giá trị tại các textbox sau đó mới đổ vào database,
giờ mình muốn khi bấm nút thêm(1) sẽ xuất hiện 1 dòng trống ở phía dưới cho người dùng nhập trực tiếp vào lưới luôn.sau khi nhập xong bấm nút lưu (2) sẽ tự động insert vô database.
Có thể hướng dẫn mình cách làm với.mình mò mà chưa ra, do đang tự học code.
xin cảm ơn.

Phan Tiến Answered question 29/12/2020