0

Đây là điềm chuyên cần, giữa kỳ và cuối kỳ của ca thi môn lập trình Windows ngày 19/05/2017. Bạn nào thắc mắc thì có thể đặt luôn câu hỏi hoăc gửi mail trực tiếp cho tôi. Các bạn thông báo cho các bạn trong lớp. Các bạn có 2 ngày để thắc mắc, sau ngày mùng 4/6 mọi thắc mắc về điểm sẽ phải làm đơn phúc tra.

honghong đã bình luận

Thầy ơi em không xem được điểm ạ?

Phan Tiến đã bình luận

OK em. Điểm đã được cập nhật em nhé.

honghong đã bình luận

Em cảm ơn thầy ạ!