0
Bạn nào thắc mắc về điểm có thể gửi email trực tiếp cho tôi theo địa chỉ phantien84@gmail.com hoặc phản hồi trực tiếp trên trang này. Hạn cuối cùng của thắc mắc 23h ngày 28/12/2018.