0

Bạn nào thắc mắc về điểm có thể gửi email trực tiếp cho tôi theo địa chỉ phantien84@gmail.com hoặc phản hồi trực tiếp trên trang này. Hạn cuối cùng của thắc mắc 0h ngày 27/06/2018.