0

Lịch báo cáo project môn học Lập trình di dộng

Xem thời gian các nhóm

Ngày báo cáo: 09/12/2019
Địa điểm: Chiều bắt đầu từ 15h Phòng máy THCNTT01
Báo cáo yêu cầu:

  • Không quá 1000 từ
  • Trình bày đặt tả yêu cầu
  • Phân tích thiết kế
  • Cơ sở dữ liệu, sơ đồ thự thể liên kết
  • Giao diên chương trình
  • Phân chia công việc các thành viên trong nhóm

Phần nộp:

  • Bản mềm báo cáo
  • Mã nguồn chương trình + Cơ sở dữ liệu
Huy Đinh Answered question 09/12/2019