0

Vài phút trước, nhóm phân tích các mối đe dọa của Wordfence đã công bố chi tiết về lỗ hổng trong plugin Hashthemes có thể được sử dụng để reset hoàn toàn một website bằng wordpress, phá hủy vĩnh viễn tất cả nội dung website.
Website nào đang dùng plugin này fix gấp nhé, xem chi tiết tại đây.

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 26/10/2021