0

Cách đây vài phút, nhóm bảo mật Wordfence đã công bố chi tiết về lỗ hổng bảo mật trong một plugin rất phổ biến là Social Networks Auto-Poster được cài đặt trên hơn 100.000 website. Lỗ hổng sử dụng kiểu tấn công hijacking để chiếm quyền điều khiển phiên quản trị viên.

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 31/10/2021