1
1 Bình luận

Hi All!!!
Mọi người cho mình hỏi khi add file Service-Base Database thì mãy tính báo “Data Provider indentified by the guid” là sao vậy ạ.
mọng mọi người giúp em với.
Trân trọng!!!!

Phan Tiến đã đăng bình luận mới 27/08/2021
Hình đại diện của người dùng
Phan Tiến đã bình luận

Bạn thử làm theo các bước này xem được không:
1. Đóng tất cả ứng dụng Visual Studio đang mở
2. Edit %AppData%MicrosoftVisualStudio10.0ServerExplorerDefaultView.SEView (có thể dưới thư mục ‘%AppData%Roaming’) và bỏ đi các connection mà sai Provider. Nếu bạn không biết provider nào bị lỗi, đơn giản nhất là xoá các tệp này.
3. Mở Open Visual Studio và thử thêm lại xem được không.

Xem thêm: https://stackoverflow.com/questions/4650129/visual-studio-mdf-file-data-provider-could-not-be-loaded