0
1 Bình luận

Tôi có sử dụng sự gọi ý từ bài: Code Export dữ liệu từ DataGridView tới PDF với C#. Tuy nhiên file PDF được tạo ra lại bị lỗi font chữ. Rất mong được các cao nhân chỉ giáo. Xin cảm ơn.

đã đăng bình luận mới
Phan Tiến đã bình luận

Bạn up code lên google drive rồi share vào đây mình xem cho.