0
0 Bình luận

Em chào thầy, em có viết 1 ứng dụng C# sử dụng cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của thầy. nhưng khi e chạy thì chỉ chạy được trên máy viết có cài visual studio 2013 còn mang sang máy khác chạy không cài visual studio thì không chạy được, thầy xem giúp em vì sao lại như vậy với ạ?

Em có xem thì do hàm kết nối cơ sở dữ liệu, tắt đi thì mở đc trên máy không cài vs nhưng bình thường không tắt thì vẫn mở được trên máy cài vs nên cũng không rõ lỗi sao.

Đây là ứng dụng mẫu bị lỗi trên: https://1drv.ms/u/s!AnXdYqpMtT-snMUtqjzqGD6uNE9P9Q