0
1 Bình luận

phần mềm hiện tại em đang sử dụng là Source Filmmaker nhưng hiện tại khi sử dụng chương trình trương trình bị (crash)văng đột ngột khi thao tác ngẫu nhiên với một số chức năng (phần mềm này chỉ có kiến trúc x86 và tối đa mà tài nguyên phần mềm lưu trư khi chạy chỉ được 3GB nhưng khi kiểm tra RAM phần mềm không lưu quá 2GB và bộ nhớ GPU không quá 1.5 GB) và mỗi lần bị (crash)văng phần mêm tự tạo một tệp dummy có ghi nguyên nhân bị crash với exception code là 0xC0000005 và exception infomation là “The thread tried to read from or write to a virtual address for which it does not have the appropriate access” cho em hỏi là có cách nào để có thể khắc phục được việc này với quyền hạn của hđh window không hay chỉ có thể can thiệp sâu vào mã nguồn mới khắc phục được ạ

Phan Tiến đã đăng bình luận mới 19/04/2022
Hình đại diện của người dùng
Phan Tiến đã bình luận

Thường là lỗi liên quan đến bộ nhớ không đủ.

Bạn thử làm theo comment của bạn này:

Hm, not sure then. I thought it might be because you didn’t have enough memory, but you have over the required amount.

Have you tried validating the app cache? (Library > Software > right click SFM > Properties > Local files > validate integrity of app cache)