0

Một số bạn gửi thắc mắc về tình huống:
“Dạ ad ơi cho em hỏi ạ. Microsoft team của em í. Mở trên lap nhưng mà e thấy nó để như dấu ! màu cam em nghĩ nó cảnh báo gì đó. Cái e click chuột phải và nhấn vào “Quit” và bây giờ em vào tài khoản MT của e k đc luôn ạ. Nó bảo ” we’re sorry. we’re run into an isue”
E cũng đã thử restart và signing out lại rồi nhưng vẫn không đc. em dùng bằng app và trên laptop ah. Mong đc ad chỉ và phản hồi sớm ạ. Em cảm ơn nhiều!”

Một số cách giải quyết:
I. Có thể gỡ MS Teams đi và cài lại để nó xoá dữ liệu tạm đi là có thể sử dụng lại bình thường
II. Nếu vẫn không được, bạn có thể xoá dữ liệu trong bộ nhớ cache đi
1. Đóng hoàn toàn ứng dụng Microsoft Teams, bạn có thể kích biểu tượng Team trên thanh Taskbar và chọn ‘Quit’ hoặc chạy Task Manager và kill các process liên quan đến Microsoft Teams.
2. Kích vào menu Start, đánh File Explorer, và rồi đánh %appdata%\Microsoft\teams trên thanh địa chỉ
3. Trong thư mục này bạn sẽ nhìn thấy một loại các thư mục:

========================================================

a. Trong thư mục ‘Application Cache’, tới thư mục Cache và xoá toàn bộ các file ở trong thư mục Cache.

* %appdata%\Microsoft\teams\application cache\cache

b. Trong thư mục ‘Blob_storage’, xoá toàn bộ các file ở trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\blob_storage

c. Từ trong thư mục ‘Cache’, xoá toàn bộ các file này.

* %appdata%\Microsoft\teams\Cache

d. Từ trong thư mục ‘databases’, xoá toàn bộ các file ở trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\databases

e. Từ trong thư mục ‘GPUCache’, xoá toàn bộ các tệp trong thư mục này.

* %appdata%\Microsoft\teams\GPUcache

f. Từ trong thư mục ‘IndexedDB’, xoá toàn bộ các file .db.

* %appdata%\Microsoft\teams\IndexedDB

g. Từ trong thư mục ‘Local Storage’, xoá tất cả các file.

* %appdata%\Microsoft\teams\Local Storage

h. Cuối cùng, từ trong thư mục ‘tmp’, xoá toàn bộ các file.

* %appdata%\Microsoft\teams\tmp

====================================================

Sau khi dọn dẹp toàn bộ dữ liệu, bạn có thể khởi động lại MS Teams và kiểm tra kết quả.
Chúc các bạn thành công!

Phan Tiến Đã đặt câu hỏi 11/09/2021