0

Đây là phiếu khảo sát của StackOverflow về lĩnh vực công nghệ thông tin như về các ngôn ngữ lập trình được yêu thích, nền tảng công nghệ nào được yêu thích, nghề nghiệp …
Mình thấy đây là một phiếu khảo sát khá đầy đủ về rất nhiều khía cạnh, mình chia sẻ để các bạn hiểu thêm về lĩnh vực mình đang theo đuổi.
Khảo sát về ngành nghề công nghệ thông tin của Stack Overflow