0
0 Bình luận

Em chào thầy/cô/admin! Em có khó khăn cần đc sự giúp đỡ ạ. Hiện em có 2 bảng db như sau:
1. Khoahoc(mahk, tenkh, tongsosongayhoc, ngaybatdau, ngayketthuc, sisolop, phong)
2. Phong(id, tenp, sisomax)
Em muốn dùng thuật toán tham lam để sắp xếp khóa học dựa trên tổng số ngày học, khóa học ngắn ngày thì sắp trc, dài thì sắp sau. rồi đưa khóa học đó vào phòng phù hợp với sỉ số lớp. Em không biết cách truy vấn như thế nào trong C#, mặc dù em hiểu thuật toán tham lam. Dạ e xin cảm ơn.
public List sortBySoNgayHoc(int songayhoc)
{
List listKhoahoc = new List();
foreach (KhoaHoc item in listKhoahoc)
{
int i, j;
KhoaHoc key;
for (i = 1; i = 0 && listKhoahoc[j].So_Ngay_Hoc > key.So_Ngay_Hoc)
{
listKhoahoc[j + 1] = listKhoahoc[j];
j = j – 1;
}
listKhoahoc[j + 1] = key;
}
}
return listKhoahoc;

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 27/05/2021