0

public string keywords = ("0|1|2|3|4|5|6|7|8|9");
public void updatekeyword()
{
string UserAddKeyWord = txtGetText.Text;
keywords = string.Concat(keywords, UserAddKeyWord);
//MessageBox.Show(keywords);

}

Mình có đoạn code như trên, lấy dữ liệu từ textbox(txtGetText.Text) sau đó cộng thêm vào chuỗi keywords.
Vấn đề là ở trên mình dùng thử hàm MessageBox để kiểm tra thì đúng là chuỗi keywords đã được cộng thêm dữ liệu nhập vào từ textbox, nhưng khi chạy chương trình thì chuỗi string keywords đó ở 1 hàm khác lại không được cập nhật, chuỗi vẫn là chuỗi cũ.Mong mọi người cùng thầy cho mình cách giải quyết.
Cảm ơn.

Phan Tiến đã bình luận

Bạn gửi chi tiết hơn đoạn code của bạn đi. Như đoạn code trên không có gì sai cả, quan trọng là bạn có gọi method updatekeyword() trước khi gọi keywords ở một hàm khác không?

http://codepad.org/5kbNCQRB
đây là code của em, em gọi lại method đó để update keyword nhưng chuỗi vẫn giữ nguyên.

Phan Tiến đã bình luận

Đoạn code của em chẳng có gì sai cả. Em biên dịch lại project của em (vào Build > Rebuild Solution) để xem có lỗi gì không

Em thử rebuild rồi nhưng vẫn không được thầy ạ, dùng MessageBox show thì vẫn thấy chuỗi đã được chèn thêm.

Phan Tiến đã bình luận

Em đặt Debug vào cái sự kiện TexboxChanged rồi chạy từng dòng xem nó có chạy qua không và di chuyển chuột xem kết quả