0
1 Bình luận

làm thế nào để viết bình phương?

Phan Tiến đã đăng bình luận mới 09/04/2022
Hình đại diện của người dùng
Phan Tiến đã bình luận

Gợi ý cho bạn, bạn có thể cài đặt bằng ngôn ngữ mà bạn đang dùng. Trước hết bạn cần viết một hàm tính số mũ của n, mình viết dưới dạng giải thuật:
function somu(n)
{
ketqua=1;
for(int i=1; i<=n; i++)
kequa = ketqua*n;
return ketqua;
}

Rồi từ chương trình chính bạn gọi thôi:
//In ra thông báo nhập số n cần tính
Readln(n)
sum = 0;
for(int i=1; i<=n;i++)
sum = sum + somu(i);

Chúc bạn thành công!