Nhập ngày hoặc giờ hiện tại vào ô

Bình thường các bạn sẽ dùng tay để nhập ngày hiện tại vào ô nhưng nếu phải nhập thường xuyên và nhập vào nhiều ô thì rất mất thời gian hãy dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + ; để giải quyết việc này. Đầu tiên bạn nhấn và giữ phím Ctrl, sau đó nhấn phím ;, ngay lập tức ngày hiện tại sẽ được thêm vào ô.

Tương tự, các bạn hãy nhấn và giữ đồng thời hai phím Ctrl và Shift, sau đó nhấn phím ;, ngay lập tức giờ hiện tại sẽ được thêm vào ô.

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 10/04/2020

    […] 1. Nhập ngày hoặc giờ hiện tại vào ô […]

Trả lời

EnglishVietnamese